Bodemsanering

Expert op het gebied van bodemsanering

Bodemsanering is een complex proces waarbij veel wettelijke regels het soms ingewikkeld maken voor u als opdrachtgever. RvW Milieu weet door haar jarenlange ervaring wat er nodig is voor een juiste sanering. Verschillende saneringstechnieken kunnen worden toegepast naar gelang de mate van verontreiniging en het doel van de nieuwe bestemming van een stuk grond.

Na uitvoerig onderzoek kan RvW Milieu u een juist advies geven welke saneringsmethode- en techniek zal worden toegepast om de grond bouwrijp te maken. Als erkend bodemsaneerder zijn we bevoegd voor conventionele bodemsaneringen (protocol 7001) en het tijdelijk uitplaatsen van grond (protocol 7004).

 

Wij gaan vakkundig te werk

RvW Milieu is een bedrijf met verschillende disciplines waarbij elke project van sloop tot en met bouwrijp werken met uiterste vakkundigheid en gedreven door passie en ervaring worden uitgevoerd. 

Het uitvoeren van een bodemsanering is één van deze disciplines en brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. RvW Milieu denkt mee, geeft gericht advies en komt met uitvoerbare voorstellen voor de meest efficiënte en kostenbesparende saneringsmethode.  

Wat doet RvW Milieu

  • Uitvoeren van grondsanering middels ontgraven en afvoeren
  • Uitvoeren van grondsanering middels herschikken en isoleren
  • Afzetten verontreinigde grond
  • Verhuur KVP en (R-) DLP
  • Opstellen Uitvoeringsplan
  • Opstellen V&G-plan

 

Waar kunnen wij je mee helpen?